Adverteren


Kosten voor de plaatsing van een Banner op:
plaatspagina € 180,--

gemeentepagina + plaatspagina € 480,--

provinciepaginna € 1680,--
Voor informatie kunt u contact opnemen met dhr. B. van Kersbergen

T 06 383 30 241

Homepage