Urk

Plaatsen in de gemeente Urk

Gemeente Urk
Urkers zijn trots op hun afkomst en vormen een hechte gemeenschap. Het dorp is één van de meest kerkelijke gemeenten van Nederland, men praat in het plaatselijke dialect en tevens heeft Urk een eigen volkslied.
Provincie Flevoland
Een artikel over de arbeidsmarkt schrijven